lewes_delaware

Założenie spółki w USA. Czym w rozumieniu prawa stanowego Delaware jest Limited Liability Company (LLC) czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Limited Liability Company czyli spółka LLC w Delaware, ze względu iż łączy ze sobą cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z cechami spółki osobowej jest jedną z najczęściej wybieranych form organizacyjno-prawnych, bądź jak kto woli form prowadzenia działalności gospodarczej w stanie Delaware.

Jedynym podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązania spółki jest ona sama, ponieważ posiada osobowość prawną.
Założona Spółka może prowadzić każdą prawnie dopuszczalną działalność, która nie podlega restrykcjom administracyjnym w stanie Delaware.

Rejestracja spółek  w Delaware, często określanym mianem raj podatkowy.

Stan Delaware wymaga posiadanie odpowiednika polskiego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej czyli „business licence” jeśli spółka prowadzi działalność gospodarczą (handlową/produkcyjną/usługową) na terenie stanu Delaware. Jeśli działalność prowadzona jest poza stanem Delaware zezwolenie nie jest wymagane.

Często słyszymy, że spółki LLC w Delaware USA mogą być prowadzone „anonimowo”. Co kryje się za słowem anonimowo?

Stan Delaware pozwala na funkcjonowanie udziałowców nominalnych (nominee shareholder), który w imieniu beneficjenta (benefitial shareholder) będzie wpisany do rejestru zamiast beneficjenta.

Wymagane jest by spółki LLC posiadały swoją siedzibę fizyczną oraz swojego własnego Registered Agent czyli agenta rejestrowego, nazywane także przedstawicielem urzędowym. Rolą agenta rejestrowego jest rejestracja spółek w Delaware, przygotowywanie dokumentów urzędowych takich jak m.in. składanie wniosku o uzyskanie Federal Tax ID, odbieranie w imieniu spółki korespondencji urzędowej, zajmowanie się ewentualnymi rozliczeniami podatkowymi i większości przypadków bycie fizyczną siedzibą firmy.

Więcej informacji na temat spółek w raju podatkowym Delaware znajdziecie Państwo na naszym blogu.