Delaware to drugi z kolei najmniejszy stan w USA leżący na wschodnim wybrzeżu, graniczący z Pensylwanią, New Jersey oraz Maryland. Na dzień dzisiejszy (rok 2015) populacja stanu Delaware to ok. 900 tysięcy mieszkańców, natomiast liczba firm zarejestrowanych w raju podatkowym Delaware to ponad 1.3 milinów, co oznacza, że na każdego mieszkańca przypada więcej niż jedna firma. Delaware uważany jest za najlepsze i najbardziej przyjazne środowisko biznesowe na świecie. Koszty założenia działalności lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC czyli Limited Liability Company) są jedne z najbardziej przystępnych w kraju i poza jego granicami. Ponadto, stan Delaware często nazywany jest ‘rajem podatkowym”, powodem którego, jest on siedzibą nie tylko dużej ilości amerykańskich przedsiębiorstw, ale także wielu spółek zagranicznych, w tym coraz częściej przedsiębiorstw z Polski.

Co dokładnie kryje się pod określeniem raj podatkowy w Delaware?

  • Przedsiębiorstwa (konkretnie spółki LLC) zarejestrowane w stanie Delaware zwolnione są od płacenia podatku dochodowego jeśli prowadzą swoją działalność poza Delaware, a także poza granicami kraju.
  • Przedsiębiorstwa (konkretnie spółki LLC)zarejestrowane w stanie Delaware, które prowadzą swoją działalność poza stanem, w tym również poza granicami kraju zwolnione są od wymogu posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności.
  • Brak podatku stanowego od spadków, darowizn w akcjach dla osób zamieszkujących poza granicami stanu Delaware.
  • Brak podatku stanowego od sprzedaży osobistych dóbr niematerialnych (papiery wartościowe, przedmioty własności intelektualnej, znaki firmowe, prawa autorskie).
  • Udziały, które są własnością imigrantów, niebędącymi rezydentami nie są przedmiotem opodatkowania.

Raj podatkowy Delaware to siedziba ponad 60% firm z listy Fortune 500. Jako miejsce swojej rejestracji stan Delaware został wybrany przez między innymi:

Apple Inc. – amerykańska korporacja zajmująca się projektowaniem i produkcją elektroniki użytkowej, oprogramowania i komputerów osobistych.
Ford Motor Company – amerykański koncern motoryzacyjny.
HP (Hewlett-Packard Company) – amerykańska firma informatyczna.
McDonald’s Corporation – największa na świecie sieć barów szybkiej obsługi.
The Walt Disney Company – największa na świecie korporacja mediowa.
FedEx Corporation – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem przesyłek i logistyką z ogólnoświatowym zasięgiem działania.
Google Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo branży informatycznej .
Intel Corporation – największy na świecie producent układów scalonych.
Motorola Inc – międzynarodowa firma telekomunikacyjna.
The Coca-Cola Company – najbardziej popularna na świecie marka napoju gazowanego.

Jeśli wciąż zastanawiasz się czy Delaware to odpowiednie miejsce by zarejestrować swój biznes, oto kilka dodatkowych argumentów:

Od 9 lat Izba Handlowa Stanów Zjednoczonych (US Chamber of Commerce) wybiera Delaware jako miejsce z najlepszymi regulacjami prawnymi dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców.
Sąd Słuszności Stanu Delaware (Delaware Court of Chancery) to najstarszy i najbardziej szanowany sąd biznesowy w Stanach Zjednoczonych, który zamiast ławy przysięgłych używa sędziów, którzy z kolei uważani są za najbardziej sprawiedliwych sędziów biznesowych w kraju. Ze względu na brak ławy przysięgłych decyzje sądu wydawane są w formie pisemnej opinii, która dokładnie wyjaśnia i ułatwia wprowadzenie decyzji w życie.
Delaware posiada jeden z największych zbiorów praw biznesowych, co na dłuższą metę nie tylko pomaga przedsiębiorcom w unikaniu procesów sądowych, ale także pozwala bardziej skupić się na działalności.

Ze względu na dużą ilość przedsiębiorstw zarejestrowanych w stanie Delaware, władze stanowe zainwestowały w technologie oraz procesy by ściągnąć jeszcze więcej przedsiębiorców. W rezultacie cała ‘papierkowa robota’ przebiega dużo sprawniej i szybciej niż w innych stanach oraz wielu krajach na świecie.

Dokumentacja firmowa nie musi znajdywać się w stanie Delaware. (* jeśli spółka prowadzi działalność gospodarczą (handlową/produkcyjną/usługową) na terenie stanu Delaware będzie musiała prowadzić księgowość w stanie Delaware).

Istnieje możliwość dodawania do kadry osób, które nie są właścicielami udziałów w firmie.
Wydział Spółek Biura Sekretarza Stanu (Division od Coroporation and the Office of the Secretary of the State) by zminimalizować biurokrację dostarcza przedsiębiorcom wszelkie wymagane przez prawo formularze dokumentacji, które przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć prowadząc działalność.

W czasach, gdzie nasza prywatność powoli zaczęła zanikać Delaware ciągle w jakimś stopniu ją ceni. W dokumentach założycielskich firmy nie ma obowiązku podawania imion dyrektorów czy innych osób pełniących funkcje kierownicze w spółce LLC.

Prawo stanu Delaware stanowi, że jeśli spółka ma tylko jednego członka, nie ma potrzeby posiadania numer EIN (Employer Identification Number, czyli amerykański odpowiednik polskiego numeru NIP).

Jeśli planujesz zarejestrować swoją spółkę w Delaware i prowadzić działalność w Polsce nie musisz martwić się podwójnym opodatkowaniem. Umowa zawarta między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki stanowi z roku 1976 stanowi, że podatki dochodowe, podatki od wynagrodzeń, podatki wyrównawcze płacone są tylko z jednym z wyżej wspomnianych państw.