llc-operating

Operating agreement to inaczej umowa operacyjna, która przedstawia strukturę spółki LLC i jest głównym dokumentem rządzącym. Przesłanki  prawne stanu Delaware znane jako swoboda umów daje organizatorom spółki „elastyczność” w określaniu praw i obowiązków członków spółki LLC. Innymi słowa umowa operacyjna pozwala Ci na stworzenie warunków odpowiednich dla Twojej sytuacji.

Ponieważ umowa operacyjna jest kontraktem, wszyscy jej uczestnicy muszą wyrazić zgodę na to, co się w niej znajduje. Zgodnie z prawem stanu Delaware umowa operacyjna może być słowna, pisemna lub dorozumiana. Najczęściej jest to jednak umowa zawarta w obecności notariusza z kopią zatwierdzoną notarialnie dla każdego z uczestników kontraktu. Umowa operacyjna spółki LLC jest własnością spółki. Poniżej opisane są rodzaje umów operacyjnych i kiedy ich używać.

Umowa operacyjna jednoosobowej spółki LLC
W przypadku firmy jednoosobowej nie wymagane jest posiadanie umowy operacyjnej, lecz przez wielu prokurentów jest zalecana. Istnieją warunki, które możesz wprowadzić do jednoosobowej spółki LLC, które będą chronić jej członka przed odpowiedzialnością określoną w Kodeksie stanu Delaware. Umowa operacyjna jednoosobowej spółki LLC jest ważna także w wypadku śmierci jedynego jej członka.

Umowa operacyjna wieloosobowej spółki LLC
Umowa operacyjna wieloosobowej spółki LLC na największe zastosowanie w przypadku gdy spółka LLC zarządzana jest przez jej menadżera lub jednego z jej członków. W przypadku spółek zarządzanych przez menadżera, umowa operacyjna najczęściej stanowi o tym, że prawo zarządzania działaniami spółki przechodzi na jej członków. Właściciel lub ich większa liczbą mogą dostosowywać umowę operacyjną zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami dotyczącymi obowiązków każdego z członków, lub mogą wymagać od członków by zgodzili się na konkretne prawa i obowiązki. Umowa operacyjna wieloosobowej spółki LLC najczęściej używana jest w biznesach rodzinnych, wspólnych przedsięwzięciach różnych spółek i może być narzędziem inwestycyjnym dla grupy inwestorów.

W spółkach LLC zarządzanych przez menadżerów, wieloosobowa umowa operacyjna stanowi, ze firma powinna być zarządzana przez jednego z członków, który został do tego wspólnie wybrany.

Umowa operacyjna wieloosobowej spółki LLC z trzema klasami
Poprzez podzielenie członków na różne klasy, możesz wyznaczyć im inne prawa i obowiązki. Gotowa umowa może być dostosowana w taki sposób, że będą znajdywać się w niej imiona i nazwisko konkretnych członków o konkretnej grupie i ich wyznaczone prawa. Klasowe umowy operacyjnie wieloosobowych spółek LLC najczęściej używane są podczas zarządzania majątkiem lub planowania strategicznego. Umowy określają szczegółowo związek klasy członków oraz ich zobowiązania i odpowiedzialności.

Umowa operacyjna spółki LLC – serie
Stan Delaware znany jest ze swoich unikalnych serii LLC, które zostały wymyślone przez prawników pod naciskiem dużego funduszu wspólnego inwestowania. Warunki w prawie stanu Delaware pozwalają spółką LLC na podział osobnych i odmiennych podjednostek, w której każda z nim może posiadać, kontrolować i zarządzać osobnymi aktywami; posiadać oddzielne sprawozdania finansowe i są ochronione przed finansowymi zobowiązaniami innych podjednostek lub serii. Liczba serii LLC w Delaware jest nieograniczona.

Umowa operacyjna spółki LLC – serie z trzema klasami
Umowy operacyjne spółki LLC – serie z trzema klasami pozwalają na dodanie struktury członkostwa klasowego, które pozwoli właścicielom spółki na podzielenie członków na inne klasy i przypisanie im różnych praw i obowiązków.