Inwestowanie w nieruchomości może być mądrym wyborem jeśli chodzi o zrównoważoną strategię inwestycji. Możesz sprawić by ten wybór był jeszcze bardziej inteligentny poprzez wykorzystanie Nas do pomocy przy ochronie aktywów Twoich nieruchomości. Możemy założyć Ci spółkę LLC w Delaware by to ona była właścicielem nieruchomości.

Specjalizujemy się zakładaniem firm w Delaware od 30 lat. 30 lat na rynku daje nam doświadczenie by założyć Twój biznes szybko i efektownie, pomagając przy tym ochronić Twoje aktywy i inwestycje. Jednakże nie jesteśmy kancelarią adwokacką i nie dostarczamy doradztwa prawnego. Skonsultuj się ze swoim adwokatem jeśli potrzebujesz doradztwa prawnego w tej dziedzinie.

Poniżej wyjaśniamy dlaczego zazwyczaj inwestorzy inkorporują swoje nieruchomości jak i inne strategie, które warto wziąć pod uwagę przy inkorporacji Twoich nieruchomości.

Dlaczego inkorporować nieruchomości?

Nieruchomości mogą być dobrą inwestycją, lecz często są przedmiotem zagrożenia lub odpowiedzialności. Jeśli Twoje nieruchomości są zarejestrowane na osobę fizyczną a nie na biznes, jesteś osobiście odpowiedzialny za szkody lub straty, które mogą powstać w skutek wypadków, urazów, zawieszenia działalności lub innych wydarzeń.

Jeśli jedna lub większa ilość Twoich nieruchomości jest przedmiotem procesu sądowego, Twój majątek osobisty- samochody, dom, konta bankowe inne inwestycje i nieruchomości i więcej- mogą być zagrożone, jednakże możesz chronić swój majątek poprzez umieszczenie Twoich nieruchomości w posiadanie spółki by stworzyć barierę pomiędzy Tobą a Twoimi aktywami. Sprawi to, że powództwo przeciwko Tobie okaże się trudniejsze a Twoje aktywy w przypadku procesu sądowego dotyczącego Twojej nieruchomości, inwestycji nie będą zagrożone.

Jak inkorporować nieruchomość

Wielu prawników zgadza się z tym, że mądrym sposobem na chronienie swoich nieruchomości jest stworzenie spółki LLC w Delaware i zakup swoich nieruchomości na tą właśnie spółkę. Poprzez wykorzystywanie tej strategii, Twoje nieruchomości są własnością Twojej firmy- nie Twoją.

Zazwyczaj, inwestorzy nieruchomości decydują się na założenie spółki LLC chętniej niż korporacji ze względu na korzyści podatkowe. Skonsultuj się ze swoim księgowym by uzyskać więcej informacji.

Jeśli posiadasz jedną nieruchomość…

Jeśli posiadasz jedną część nieruchomości, która jest przedmiotem inwestycji, najczęściej wykorzystywaną strategią jest utworzenie spółki w Delaware i kupowanie nieruchomości na tą właśnie spółkę. Chroni Cię to na dwóch poziomach: Twój majątek osobisty jest oddzielony od Twoich nieruchomości w wypadku procesu sądowego przedmiotem którego jest Twoja nieruchomość, a Twoja nieruchomość oddzielona jest od Twojego majątku osobistego w wypadku gdy to Ty jesteś przedmiotem postępowania sądowego.

Jeśli jesteś właścicielem kilku inwestycji w nieruchomościach…

Niektórzy inwestorzy nieruchomości, którzy posiadają kilka nieruchomości umieszczą swoje nieruchomości na własność spółki LLC. Podczas gdy jest to preferowane rozwiązanie dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, stawia to wszystkie Twoje nieruchomości w niebezpieczeństwie w wypadku procesu sądowego którego przedmiotem jest jedną z Twoich nieruchomości.

Jeśli posiadasz kilka nieruchomości, możesz chcieć rozważyć nieco inną metodę. Wielu inwestorów nieruchomości odnalazło sukces używając strategii kilku firm tak jak zostało to pokazane poniżej.

Strategia ta wymaga stworzenia kilku spółek LLC w Delaware – jedną spółkę dla jednej nieruchomości (spółki LLC używane są ze względu na korzyści podatkowe i silną ochronę odpowiedzialności). Każda z nieruchomości jest wtedy kupowana prze jedną ze spółek, tak by każda spółka posiadała jedną nieruchomość. W rezultacie jeśli jedna nieruchomość jest przedmiotem procesu sądowego, wszystkie inne nieruchomości są poza zasięgiem i mogą nieustannie przynosić dochody.

Kolejna strategia która może być użyta to stworzenie Delaware series LLC. LLC series jest złożona z indywidualnych serii interesów członkostwa. Każda seria traktowana jest jako osobna działalność (długi, odpowiedzialności i koszty jednej nie mogą powoływać się na inne serie LLC zgodnie z przepisami prawa stanu Delaware), a serie LLC płacą corocznie 300 dolarów podatku od franczyzny do stanu Delaware. Rysunek poniżej pokazuje jak serie LLC mogą pomóc w ochronie Twojego osobistego majątku:

Przedmiotem nadrzędnym jest seria LLC. Seria LLC daje Ci korzyści podatkowe i oddziela Twoje inwestycje nieruchomościowe od Twojego majątku osobistego, a każda nieruchomość jest zarejestrowana na nazwę oddzielnej serii.

Weź pod uwagę, że mimo, że powstaje wiele korzyści z zakładania serii LLC w Delaware, istnieje także kilka wad.

Pierwszą jest to, że legalne oddzielenie aktywów i odpowiedzialności każdej serii jest tylko w sądach w Delaware. Banki także są mało zaznajomione z ta strukturą i mogą mieć trudności ze zrozumieniem, że każda seria może otworzyć konto bankowe. Podczas gdy roczna stawka podatkowa od francuzy w stanie Delaware dla serii LLC to 300 dolarów, podatek federalny Stanów Zjednoczonych dla indywidualnych serii jest nieokreślony. Jednakże IRS (Internal Revenue Service czyli urząd podatkowy w USA) oraz United States Departement of Treasury (czyli Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych) zaproponowały regulacje, które wyjaśnią tę sytuację. Ponadto wielu adwokatów i księgowych nie jest zaznajomiona z tą strukturą.

Są to tylko dwie strategie, które możesz wykorzystać by chronić swoje nieruchomości i majątek osobisty. Mądrym posunięciem może okazać się skonsultowanie się z Twoim prawnikiem lub księgowym, a dopiero później zwrócenie się do nas o pomoc w zakładaniu i operowaniu Twoją firmą.

Chcesz mieć firmę w USA i chronić swój majątek? Skontaktuj się w celu rejestracji spółki LCC z naszymi konsultantami w Warszawie oraz na Florydzie, USA.