Delaware Certficate of Good Standing to nic innego jak pismo, stanowiące o ‘dobrym imieniu ‘przedsiębiorstwa’ wydawane bezpośrednio przez Biuro Sekretarza stanu Delaware. Pismo świadczy o tym, że spółka jest na bieżąco z wszystkimi wymaganymi opłatami względem stanu Delaware. Najczęściej taki dokument przydatny jest podczas zakładania firmowego rachunku bankowego, podczas kupna lub sprzedaży nieruchomości, ubiegania się o wzięcie pożyczki, podczas łączenia się z inną spółką itp. Ponieważ certyfikat świadczy o dobrej reputacji spółki na dzień jego wydania, konieczne może okazać się jego ponowne wystawienie po upływie 30-60 dni od dnia wystawienia poprzedniego certyfikatu. W związku z tym, rekomendujemy, by ubiegać się o pismo tuż przed tym, gdy będzie ono nam potrzebne.

 

Ile trwa wydanie Delaware Certificate of Good Standing przez Biuro Sekretarza stanu Delaware?

 

Wydanie Delaware Certificate of Good Standing trwa ok. 2 dni roboczych.

 

Ważne!

 

Nie należy mylić  Anuual Report (rocznego sprawozdania finansowego) z Certificate of Good Standing.

 

Ponadto warto wiedzieć, ze Delaware Certifcate of Good Standing nie zawiera żadnych wewnętrznych danych spółki takich informacja dotycząca dyrektora spółki czy informacje dotyczące innych osób pełniących funkcje kierownicze w spółce.