Cororate Compliance czyli zgodności działalności spółki z regulacjami prawnymi i normami.

 

Zgodności działalności spółki z regulacjami prawnymi i obowiązującymi normami są bardzo ważne by uzyskać ograniczoną odpowiedzialność i chronić swój majątek osobisty. W tym celu konieczne jest ‘odseparowanie’ działań swojej firmy od Twojej osoby i zadbanie o to by spółka działa zgodnie z wszystkimi jej zobowiązaniami odgórnie nałożonymi przez władze stanowe w skali roku. Zaliczają się to tego między innymi prowadzenie posiedzeń, zachowywanie protokołów z posiedzeń, przygotowywanie uchwał w celu zatwierdzenia działań spółki, posiadanie agenta rejestrowego czy płacenie franchise tax, czyli podatku stawowego od franczyzy.

 

Czy istnieją ustawowe wymogi stanu Delaware dotyczące corocznych zobowiązań spółki?

 

Tak. Stan Delaware wymaga spełnienia dwóch corocznych zobowiązań.

 

  • Płacenie Franchise tax, czyli podatku stanowego od franczyzny.
  • Posiadanie agenta rejestrowego dla swojej spółki

 

W przypadku niespełnienia choćby jednego z dwóch powyższych wymagań władze stanowego mogą unieważnić spółkę, nałożyć na spółkę karę pieniężną lub administracyjnie rozłożyć spółkę.

 

Większość agentów rejestrowych przypomina swoim klientom o zbliżających się ostatecznym terminie płatności.

 

Jak corporate compliance wygląda w przypadku spółek, które zarejestrowane są w Delaware, jednak swoją działalność prowadzą w zupełnie innym miejscu?

 

Jeśli Twoja firma prowadzi swoją działalność poza stanem Delaware uznawana będzie ona za spółkę „foreign”. Większość agentów rejestrowych pomaga swoim klientom w przypadku gdy ich spółka uznawana jest za „foreign”. Czasami wymagania stanowe w zakresie Corporate Compliance są inne w przypadku spółek uznawanych za foreign, od tych, które prowadzą swoją działalność na terenie Delaware.

 

Więcej o Spółce LLC „foreign”                

 

 

Spółki LLC, które prowadzą działalność handlową/produkcyjną lub usługową poza stanem Delaware mimo, że w nim legalnie konfigurują w celu ‚zalegalizowania’ swoich działań przechodzą przez proces kwalifikacyjny, który weryfikuje, czy spółka może być uznawana jako „foreign”. Foreign qualification (czyli kwalifikacje czy spółka powinna być uznawana za „foreign”) to proces rejestracji Twojej spółki LLC, który określą czy w stosunku do miejsca (stan Delaware) spółka jest „domestic” (w wolnym tłumaczeniu krajowa) czy „foreign”(w wolnym tłumaczeniu zagraniczna).