Jako właściciel spółki LLC jesteś także zwolniony z płacenia podatku VAT, który na terenie USA po prostu nie istnieje. Ile wynosi ten podatek w Polsce?…