Apostille to inaczej poświadczenie dokumentów. W przypadku gdy nasza spółka zarejestrowana jest w stanie Delaware lecz prowadzi działalność produkcyjną, handlową lub usługową poza stanem Delaware możliwa może się okazać konieczność oficjalnego poświadczenia dokumentów – Apostille – amerykańskich w celu posługiwania się nimi poza granicami Stanów Zjednoczonych, lub oficjalne poświadczenie dokumentów polskich w celu posługiwania się nimi w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w stanie Delaware, gdzie nasza spółka jest zarejestrowana.

 

Proces Apostille to najprościej ujmując uzyskanie pieczęci Apositille nazywanej także klauzulą na dokumentach, które mamy zamiar przedstawić w kraju innym niż kraj ich wydania.

 

Wielu agentów rejestrowych jak na przykład Polish American Investor Group  zajmują się przeprowadzaniem procedur dotyczących uzyskania Apostille do dokumentów wydanych przez Delaware Secretary of state (Sekretarza stanu Delaware) lub dokumentów, które są notarialnie zatwierdzone przez notariusza w stanie Delaware. Są to między innymi dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, wypisy z rejestrów, wyroki sądowe, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych.