Istotnym tematem w dziedzinie przedsiębiorczości i posiadania własnej firmy są akcje. Warto dowiedzieć się do czego są potrzebne kto ich potrzebuje, kiedy je wydawać, czym różnią się akcje nieme od akcji zwykłych oraz gdzie można otrzymać świadectwa posiadania akcji i czym w rozumienia prawa są akcje.

Czym są akcje firmy?
Akcje to inaczej papiery wartościowe o szczególnych prawach. Łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Posiadanie akcji firmy to nic innego jak posiadanie i bycie właścicielem części majątku spółki proporcjonalnie to posiadanych ilości akcji.

Czy właściciele spółek LLC potrzebują akcji?
Ponieważ spóła LLC w rozumienia prawa stanu Delaware jest spółką posiadaną przez członków, nie wymagane jest posiadanie akcji świadczących o jej posiadaniu.

Kiedy wydawać akcje?
Rozdysponowanie akcjami firmy i czas rozdysponowania zależy wyłącznie od Ciebie. Nie ma żadnych odgórnie ustalonych warunków jak i kiedy akcje mogą zostać wydawane. Najprawdopodobniej to Ty jako założyciel spółki będziesz na początku chciał wejść w posiadanie akcji. Jeśli nie jesteś jedynym właścicielem, musisz liczyć się z tym, że współwłaściciel lub współwłaściciele również będą chcieli wejść w ich posiadanie. Z czasem, gdy Twoje akcje przyciągną więcej inwestorów będziesz mógł wydawać im akcje zwykłe, a sam będziesz mógł zastanowić się nad wejściem w posiadanie akcji niemych.

Akcje zwykłe
Akcja zwykła (nieuprzywilejowana) jest papierem wartościowym łączącym prawa korporacyjne i udziałowe. Jedna akcja zwykła daje jej posiadaczowi jeden głos na akcję na tzw. walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (naczelny organ spółki akcyjnej stanowiący o najważniejszych sprawach dotyczących działalności i istnienia spółki), równy z innymi posiadaczami akcji udział w dywidendzie oraz udział w majątku spółki w razie zamknięcia spółki.